Copyright © 2011 Mirjam Gremes
Website: mirjamsworld.com
KLEKLJARSKO DRUŠTVO
POLHOV GRADEC

Slovarska zasnova se naslanja na dela pisateljice Tončke Stanonik, v katerih opisuje klekljanje v sredini preteklega stoletja v Žirovski kotlini. Ljudmila Bokal je v njih poiskala klekljarske izraze in jih pomensko razložila. Klekljanje je avtorici blizu, saj se ga je naučila v ranem otroštvu.

Slovar je v bistvu avtorski, kar pomeni, da so v njem zajeti klekljarski izrazi, ki jih je v svojih delih uporabila Tončka Stanonik. S tem ni rečeno, da drugi pisci besedil o klekljanju teh izrazov ne rabijo, gre le za to, da se izbor izrazja nanaša na eno osebo. Zato je v naslovu tudi omejitveni izraz. Ustaljeni klekljarski izrazi iz klasične dobe klekljarstva 50. in 60. let preteklega stoletja tako zajemajo jedrni del slovarskega besedja. Kot za klekljarski slovar lahko pričakujemo, je najobsežnejša besedna družina klekelj. Kar 45 besed se začne na kleklj-, kot opisno izrazimo koren besede. Ob robu tem "glavnim" izrazom pa avtorski slovar prinaša še izraze, ki kažejo avtoričin odnos do klekljanja. Ta tipika obsega zlasti osebno oblikovane prenesene rabe posameznih "navadnih", neklekljarskih izrazov. Recimo, ovčice, paličice so taki osebni izrazi za klekeljne, potresavati s klekeljni iz samega dejanja klekljanja, klekljarska bera kot prtički, ki nastanejo v tej umetnosti bele niti. Ravno ti izrazi so srž avtorskega slovarja in dopolnjujejo prejšnje ustaljeno izrazje.

Druga značilnost avtorskega slovarja je ponazarjanje klekljarskih izrazov z navedbami iz klekljarskih del Tončke Stanonik. V njih pa se razkriva še dodatno strokovno sporočilo o klekljanju. Tako citati dopolnjujejo pomenski opis posameznega klekljarskega izraza, strokovno rečeno slovaropisno razlago. Pri pojasnjevanju izrazov so strokovno sodelovale poleg žirovskih tudi strokovnjakinje iz Idrije in Železnikov: Tončka Stanonik, klekljarska pisateljica, iz Mestnega muzeja Idrija univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja mag. Mirjam Gnezda Bogataj, iz Klekljarskega društva Polhov Gradec Tatjana Trontelj, Marijanca Yartz in Angelca Cankar, iz Klekljarske sekcije pri Turističnem društvu Železniki Marija - Mici Koblar in Marica Albreht iz Klekljarskega društva Cvetke Žiri.

V slovarju je potemtakem zajeto klekljarsko besedje iz žirovskega govora. Mogoče pa ga je delno navezati tudi na sosednja območja, na Idrijsko, Selško dolino in na preostali del Poljanske doline. Obenem pa je v posameznih narečjih živo tudi njihovo posebno izrazje. Samo za klekljarsko blazino je znano sedem izrazov. Poleg nevtralne klekljarske blazine še bula, jurčk, matevž, povšter, punkelj in punkeljc. Bula je znana na Idrijskem in Cerkljanskem, jurčk in matevž na Tolminskem, v Selški dolini in tudi v Žireh pravijo klekljarski blazini punkelj, na Žirovskem pa še tudi povšter, na Koroškem pa je to punkeljc.

Prvi slovenski klekljarski slovar je namenjen strokovnjakom, ki se ukvarjajo z umetnostnimi obrtmi, čipkarskim šolam, etnologom in ljubiteljem klekljanja. Obsega 407 iztočnic. Nekaj klekljarskih besed je še dodatno ponazorjenih s fotografijami. Po besedah recenzenta etnologa dr. Janeza Bogataja je to tudi prvi slovar na celotnem rokodelskem področju.

Cena: Uradno 15 evrov, v knjigarni Azil v Ljubljani na Novem trgu blizu vhoda na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti pa 12 evrov. Naročila po spletu na naslov: http://zalozba.zrc-sazu.si/sl/strani/narocila ali na telefon: 01/470 64 74 Vezava trda, obseg 98 strani.

Milka Bokal

Ljudmila Bokal
Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik

Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik je bil osebni slovaropisni projekt Milke Bokal. Slovar je izšel pri Založbi ZRC, ZRC SAZU, ki se je osredotočila na izdaje znanstvene in strokovne literature s področja humanističnih ved. Izdal ga je Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v soizdajateljstvu Klekljarskega društva Polhov Gradec, katerega članica je avtorica slovarja. Pomagali pa so tudi žirovski sponzorji, Občina Žiri, Klekljarsko društvo Cvetke in podjetje Metalika Kacin.


NOVI SLOVAR NOVI SLOVAR NOVI SLOVAR